Πρόγραμμα Σπουδών

Στην άνοδο ακολουθούμε ένα πρότυπο εκπαιδευτικό σύστημα με δομημένα χαρακτηριστικά, με εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε σπουδαστή μας. Η προσομοίωση εξετάσεων με στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας μαθητή με την καθοδήγηση από τον σύμβουλο καθηγητή, αποδεικνύεται διαχρονικά πως αποφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
Γι’ αυτό άλλωστε έχουμε κάθε χρόνο τόσο μεγάλο αριθμό επιτυχόντων στις πανελλήνιες.

Γυμνασίου

Λυκείου