Το σύστημα της επιτυχίας!

Εγγυημένο αποτέλεσμα

Οι μαθητές που βρίσκονται στην άνοδο έχουν ήδη κάνει το πρώτο τους βήμα στην φοιτητική ζωή. Η μεθοδικότητα, η εικοσαετής εμπειρία, η συνεχής εξέλιξη, η αποφασιστικότητα, η καινοτομία, αποτελούν τα εχέγγυα επιτυχίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις ανάγκες των μαθητών, όλων των κατευθύνσεων. Παίρνουμε πολύ προσωπικά τον αγώνα του μαθητή και της οικογένειάς του και βρισκόμαστε στο πλευρό τους ανά πάσα στιγμή.

Οργάνωση​

Με στόχο την μεγαλύτερη επιτυχία των μαθητών μας, οι τάξεις οργανώνονται σε ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα, των 3 και 5 ατόμων. Αυτή είναι η πλέον εγγυημένη μέθοδος οργάνωσης, όπως έχει αποδειχθεί από την διεθνή εμπειρία. Ο μικρός αριθμός του κάθε τμήματος εξυπηρετεί την πιο στενή επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τον μαθητή. Έτσι, ο καθηγητής δεν διδάσκει μόνο την τάξη, αλλά το κάθε άτομο ξεχωριστά. Ταυτόχρονα όμως ο μαθητής νιώθει ενταγμένος σε μία ομάδα η οποία δημιουργεί υγιείς προϋποθέσεις άμιλλας, δεν είναι απομονωμένος από τα άλλα παιδιά.

Κατάλληλη προετοιμασία

Η σταδιακή και μεθοδική διδασκαλία είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ανόδου. Επιμένουμε ιδιαίτερα στην κατανόηση του κάθε επιμέρους βήματος της διδασκαλίας, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο. Ο μαθητής πρέπει να καλύψει όλα τα κενά και τις απορίες του, πριν προχωρήσει στα επόμενα κεφάλαια διδασκαλίας. Αυτό για εμάς είναι νόμος!

Η μέθοδος που ακολουθούμε συμπεριλαμβάνει την σωστή και έξυπνη κατανομή του διαβάσματος. Εάν το διάβασμα γίνεται με τρόπο συστηματικό, χωρίς να υπάρχουν κενά, τότε η εκμάθηση θα είναι ταχύτερη και αποτελεσματικότερη. Ο μαθητής θα αποκτήσει την αναγκαία αυτοπεποίθηση. Έτσι, θα υπάρχει ο χρόνος για επαναλήψεις της ύλης, κάτι που είναι αναγκαστικό για την εμπέδωση της ύλης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς γίνονται διαγωνίσματα, επάνω στα πρότυπα της τελικής εξέτασης. Κάθε πιθανή αδυναμία διαπιστώνεται έγκαιρα και θα αντιμετωπίζεται στον σωστό χρόνο. Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας είναι έτσι σε θέση να δώσουν την ιδιαίτερη βαρύτητα ακριβώς εκεί που την απαιτούν οι ανάγκες του κάθε μαθητή.

Αυτό το μοντέλο προετοιμασίας αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για τον μαθητή.

Ιδανικός Χώρος

Το κτήριο του φροντιστηρίου μας έχει εξαρχής δημιουργηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα οι χώροι μας να είναι οι πραγματικά ένα φυτώριο μάθησης. Ένα περιβάλλον φιλικό και δημιουργικό περιμένει τους μαθητές μας.

Εδώ θα εμπνευστούν και θα μπορέσουν να συγκεντρωθούν. Πολλοί μαθητές μας επιλέγουν να έρχονται όχι μόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους, αλλά και για το προσωπικό τους διάβασμα, καθώς ο χώρος τους ενθαρρύνει να πετύχουν τον στόχο τους.

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Η στιγμή της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού είναι πολύ σημαντική. Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού μπορεί να κρίνει την εισαγωγή σε μια σχολή και απαιτεί γνώσεις και ψυχραιμία. Έτσι, εμείς στην άνοδο συνεχίζουμε τον αγώνα για επιτυχία των μαθητών μας και μετά το πέρας των εξετάσεων, παρέχοντας συμβουλές στην κατάρτιση του μηχανογραφικού.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τα μυστικά της συμπλήρωσης μηχανογραφικού και έτσι οι μαθητές μας κάνουν έξυπνες επιλογές που εξασφαλίζουν είσοδο στην σχολή της αρεσκείας τους ή σε συναφή πεδία.