Πρόγραμμα Σπουδών

Στην άνοδο ακολουθούμε ένα πρότυπο εκπαιδευτικό σύστημα με δομημένα χαρακτηριστικά, με εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε σπουδαστή μας. Η προσομοίωση εξετάσεων με στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας μαθητή με την καθοδήγηση από τον σύμβουλο καθηγητή, αποδεικνύεται διαχρονικά πως αποφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
Γι’ αυτό άλλωστε έχουμε κάθε χρόνο τόσο μεγάλο αριθμό επιτυχόντων στις πανελλήνιες.

Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ2 h
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ3 h
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 h
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1 h
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 h
ΦΥΣΙΚΗ 2 h
ΧΗΜΕΙΑ 1 h
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 h
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1 h
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 h
ΦΥΣΙΚΗ 2 h
ΧΗΜΕΙΑ 1 h

Λυκείου

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 h
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1,5 h
ΑΛΓΕΒΡΑ 2,5 h
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1,5 h
ΦΥΣΙΚΗ 2 h
ΧΗΜΕΙΑ 1,5 h
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 h
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 h
ΦΥΣΙΚΗ 2 h
ΧΗΜΕΙΑ 1 h
Ανρωπιστικές Σπουδές Θετικές Σπουδές
ΑΡΧΑΙΑ: 2h ΛΑΤΙΝΙΚΑ: 2h
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 2 h ΦΥΣΙΚΗ: 2 h

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΡΧΑΙΑ: 5 hΛΑΤΙΝΙΚΑ: 3 h
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 2 h 
ΙΣΤΟΡΙΑ: 2 hΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π: 1,5 h

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 2 hΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 5 h
ΦΥΣΙΚΗ: 4,5 hΒΙΟΛΟΓΙΑ: 2 h
ΧΗΜΕΙΑ: 3 h 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 2 hΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ: 2 h
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 5 h 
Α.Ε.Π.Π: 2 hΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π: 1,5h