Αρχείο Διαγωνισμάτων

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς γίνονται διαγωνίσματα, επάνω στα πρότυπα της τελικής εξέτασης. Κάθε πιθανή αδυναμία διαπιστώνεται έγκαιρα και θα αντιμετωπίζεται στον σωστό χρόνο. Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας είναι έτσι σε θέση να δώσουν την ιδιαίτερη βαρύτητα ακριβώς εκεί που την απαιτούν οι ανάγκες του κάθε μαθητή.

Αρχαία Ελληνικά

Αρχαία Ελληνικά-Αριστοτέλης

Αρχαία Ελληνικά-Πρωταγόρας

Βιολογία

Βιολογία Γενικής 1ο

Βιολογία Γενικής 2ο

Βιολογία Κατεύθυνσης 1ο

Βιολογία Κατεύθυνσης 2ο

Χημεία

Γενικό Χημείας

Ιστορία

Ιστορία Κατεύθυνσης 1ο

Ιστορία Κατεύθυνσης 2ο

Ιστορία Κατεύθυνσης Α' Κεφάλαιο

Ιστορία Ολικό Διαγώνισμα

Λατινικά

Λατινικά Διαγώνισμα 1ο

Λατινικά Διαγώνισμα 2ο

Προγραμματισμός

Προγραμματισμός 1ο

Προγραμματισμός 2ο