Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς γίνονται διαγωνίσματα, επάνω στα πρότυπα της τελικής εξέτασης. Κάθε πιθανή αδυναμία διαπιστώνεται έγκαιρα και θα αντιμετωπίζεται στον σωστό χρόνο. Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας είναι έτσι σε θέση να δώσουν την ιδιαίτερη βαρύτητα ακριβώς εκεί που την απαιτούν οι ανάγκες του κάθε μαθητή.

Θέματα και λύσεις πανελλαδικών εξετάσεων ΟΕΦΕ ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων (ΓΕΛ) και ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) στα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων όλων των ετών. Τα θέματα είναι σε μορφή pdf.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε όλα τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων από το 2001 έως και σήμερα. Tα θέματα έχουν οργανωθεί και κατηγοριοποιηθεί κατάλληλα ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η αναζήτησή τους

Εργαλείο υπολογισμού μορίων για την εισαγωγή στην 3-βάθμια εκπαίδευση με ανάλυση ανά επιστημονικό πεδίο και εκτίμηση σχολών εισαγωγής βάση δυναμικών παραμέτρων ανόδου ή καθόδου των βάσεων.

Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις από το έτος 2014 και εφεξής. Επίσης παρουσίαση των βάσεων εισαγωγής στις σχολές τις 3-βάθμιας εκπαίδευσης.